Avenir Light is een rustig en stijlvol lettertype dat de voorkeur heeft van vele ontwerpers. Het is een goed lettertype voor titels, paragrafen en meer.

Algemene voorwaarden

Beeldopnames;

  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleiding/cursus/les/workshop, en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

  • Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een opleiding/cursus/les/workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere deelnemers/cursisten.