top of page

Avenir Light is een rustig en stijlvol lettertype dat de voorkeur heeft van vele ontwerpers. Het is een goed lettertype voor titels, paragrafen en meer.

Algemene voorwaarden

Beeldopnames;

  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleiding/cursus/les/workshop, en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

  • Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een opleiding/cursus/les/workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere deelnemers/cursisten.

bottom of page